Velkommen til hjemmesiden vår.

Punch-profilering

Det er mange måter å redusere pris og produksjonstid for store volumkort, og dette er alltid Pandawills mål.  

En prosess som historisk har skapt en flaskehals i PCB-produksjon med sirkulære eller komplekse omrisskretser, er det relativt langsomme rutetrinnet. Ofte kan en kombinasjon av poengsum og ruting være en veldig effektiv måte å redusere prosessstiden på rutemaskinen og derfor redusere kostnadene.

Stansing tiltrekker seg en stor initial engangsverktøylading sammenlignet med konvensjonell produksjon, men omvendt vil kostnadene for hvert produserte kretskort og panel være proporsjonalt billigere basert på den reduserte prosesstiden som kreves på det mekaniske trinnet.

For store volumkrav kan kostnadreduksjonen på kretskortet veldig raskt rettferdiggjøre verktøyavgiften.