Velkommen til hjemmesiden vår.

Industriell kontroll

Det finnes flere typer kontrollsystemer som brukes i industriell produksjon, inkludert SCADA-systemer (Supervisory Control and Data Acquisition), distribuerte kontrollsystemer (DCS) og andre mindre kontrollsystemkonfigurasjoner som programmerbare logiske kontrollere (PLC) som ofte finnes i industrisektorene. og kritisk infrastruktur.

ICS-er brukes vanligvis i bransjer som elektrisk, vann, olje, gass og data. Basert på data mottatt fra eksterne stasjoner, kan automatiserte eller operatørstyrte tilsynskommandoer bli presset til eksterne stasjonskontrollenheter, som ofte kalles feltapparater. Feltapparater styrer lokale operasjoner som å åpne og lukke ventiler og brytere, samle inn data fra sensorsystemer og overvåke det lokale miljøet for alarmforhold.