Velkommen til hjemmesiden vår.

EMC-analyse

Med tanke på EMC-problemer i designfasen, reduserer det ikke bare kostnadene, men reduserer også antall produktbekreftelser og forkorter utviklingsperioden.

Pandawill kan tilby EMC designforslag og løsninger fra hoveddesign til EMC designanbefalinger og programmer. Det kan også brukes til EMC-testing, posisjonering og utbedring på systemnivå i senere fase.

EMC Analysis